E-pood EE EN

Tere, mina olen VALGE ELEVANT!

Ah, et miks mina, sina tulid ju otsima NLP-d.
Asi on lihtne, NLP elabki minu sees.
Kui otsid teda, siis koputa minu peale!

Poeg küsib emalt: „Mis on NLP?“ Ema: „Räägin sulle sellest hetke pärast, aga kõigepealt pead tegema midagi selleks, et suudaksid seda mõista. Näed vanaisa istub seal oma toolis?“ „Jah“, vastas poiss. „Mine vanaisa juurde ja küsi, kuidas tal põlvedega täna on.“ Poiss lippas vanaisa juurde. „Vanaisa“, ütles väikemees, „kuidas sul põlvedega täna on?“ „Oh, pisut kehvasti pojake, vastas vanataat.“ „Niiske ilmaga annab liigesepõletik end alati rohkem tunda. Täna mu sõrmed ja põlved vaevu liiguvad.“ Valuvirvendus libises üle taadi näo. Poiss läks tagasi ema juurde. „Ta ütles, et tal on päris hullusti, käed ja jalad teevad valu. Kas sa ütled mulle nüüd, mis asi on NLP?“ „Kohe, ma luban sulle“, vastas ema. „Mine veel korraks vanaisa juurde ja küsi, mis on kõige naljakam asi, mida sa väiksena teinud oled.“ Poiss läks uuesti vanaisa juurde. „Vanaisa,“ alustas ta, „mis on kõige naljakam asi, mida ma väiksena tegin?“ Vanamehe nägu selgines. „Oo ja,“ naeratas ta, „Sa oled teinud päris mitmeid naljakaid asju...“ Taat naeratas kaugusesse vaadates ja asus heietama lõbusaid lugusid poisist. Poiss läks tagasi ema juurde. „Kas sa kuulsid, mida vanaisa rääkis?“ küsis ta. „Jah“, vastas ema. „Mõne sõna abil muutsid sa seda, kuidas vanaisa end tundis. See ongi NLP.“

Allikas: Joseph O`Connor „NLP Workbook“

NLP


NLP ehk NEUROLINGVISTILINE PROGRAMMEERIMINE NLP sündis 1970-ndate keskel Californias, USA-s. NLP loojateks on Richard Bandler ja John Grinder.

NLP on kogum väärt teadmisi, protsesse ja tehnikaid oma aju juhtimiseks. Sinu elu on aju juhtimise tulemus, sest elus toimib „kahe seadus“ – esimest korda luuakse kõik kahe kõrva vahel ja alles seejärel reaalsuses.

 • NEURO – aju koos närvisüsteemiga
 • LINGVISTILINE – keel, mille kaudu me oma aju ja suhteid juhime
 • PROGRAMMEERIMINE – strateegiad, mida me aju juhtimiseks kasutame

NLP põhimõtted ja meetodid tuginevad oma valdkonna tipptegijate tegutsemismudelitele, need mudelid on oma tõhusust juba tõestanud.

NLP pakub hulgaliselt tööriistu eneseteadlikkuse suurendamiseks, oma seisundite juhtimiseks, mõistmisvälja avardamiseks ja käitumispaindlikkuse kasvatamiseks.

Taustaoletused


Taustaoletused on NLP aluseks olevad juhtpõhimõtted, kõikide tegevuste aluseks olevad eeldused.

MÕNED NLP TAUSTAOLETUSED:

 • Meil on inimestena olemas kõik sisemised ressursid soovitud tulemuste saavutamiseks.
 • Pole läbikukkumist, on vaid õppetunnid – inimene teeb talle hetkel parima kättesaadava valiku. Tõeliselt loeb see, kui õpid oma tulemustest.
 • Iga käitumise taga on positiive kavatsus inimese enda jaoks.
 • Sa ei saa teist inimest muuta, sa saad muuta vaid iseennast.
 • Valitud suhtlemisviis mõjutab, kuidas suhtlemist tajutakse ja vastu võetakse.
 • Meil kõigil on erinevad versioonid ja vaatepunktid selle kohta, kuidas me näeme reaalsust. „Kaart ei ole territoorium.“

NLP-s analüüsitakse inimtegevuste aluseks olevate taustaoletuste laiemat mõju.

Muutuste protsess


NLP muutuste protses

NLP-s lähenetakse muutuste kavandamisele süsteemselt ja õpitakse leidma ressursse erinevatelt tasanditelt.

Muutuste loogilised tasandid


Muutuste ja Ressursside tasandid

NLP-s lähenetakse muutuste kavandamisele süsteemselt ja õpitakse leidma ressursse erinevatelt tasanditelt,

Eesmärgimõtlemine


Eesmärgimõtlemine põhineb kolmel elemendil:

 • Oma praeguse olukorra teadmine – kus sa hetkel oled
 • Soovitud olukorra teadmine – kus sa tahad olla
 • Strateegia kavandamine – kuidas saada praegusest soovitud olukorda kasutades olemasolevaid ressursse ja vajadusel uusi ressursse juurde hankides.

NLP õpetab rakendama hästi formuleeritud eesmärgi püstitamise mudelit.

Meelesüsteemid


Välismaailmast informatsiooni kogumisel toetume oma meeltele. Kõik meie kogemused on selle tulemus, mida me näeme, kuuleme, tunneme, puudutame, haistame ja maitseme. Väliselt kasutame oma meeli maailma tajumiseks ja sisemiselt kogemuse meenutamiseks. Mõtlemine tähendab meelte sisemist kasutamist. NLP-s nimetatakse neid vastuvõtu- ja mõtlemiskanaleid MEELESÜSTEEMIDEKS.

NLP õpetab enda ja teiste eelistatud meelesüsteeme kindlaks tegema ja kasutama situatsioonile sobivaimat kogemuskeelt.

Mudeldamine


Mudeldamine on nende oluliste elementide ja protsesside leidmine ja kirjeldamine, mida inimesed oma tegevustes kasutavad. Mudel on iseenesest juhtnööride kogumik. Mudeldamise protsess pakub vahendeid selleks, et välja tuua mõtlemise ja käitumise osad, mis omavad erilist tähendust mingi tulemuse saavutamisel.

NLP on eelkõige mudelite kogumik, mitte teooria. NLP pakub töövahendeid nii alateadlike kui teadlike protsesside väljaselgitamiseks ja mudeldamiseks.

Strateegiad


India külast ratsutab läbi mees elevandi seljas. Üks külaelanik hõikab talle: „Kuhu minek?“. Mees vastab: „Miks sa minult küsid, küsi elevandilt.“

Sarnaselt on meie elu juhitud alateadlike reageerimisstrateegiate ja harjumusliku emotsionaalse strateegia poolt.

NLP meetodid võimaldavad avastada oma alateadlikke strateegiaid ja reageerimisprogramme ning asendada „sundus“ teatud viisil käituda soovitud käitumisvalikuga.

Metaprogrammid


Metaprogrammid on nagu uks, mille kaudu me maailmaga suhestume. See uks on teatud kindla kujuga ning sealt pääsevad sisse ja välja ainult teatud asjad. Metaprogrammid kujunevad sisemistest eelistustest, mõtlemisviisidest, neist saab ettekujutuse inimese keelekasutuse ja tegevuse kaudu ning on alati seotud kindla kontekstiga. Nende abil on võimalik ette prognoosida inimese võimalikku käitumist, tema tugevusi ja nõrkusi.

Metaprogramme saab NLP tehnikate abil muuta, nad ei ole kivisse raiutud, nagu igasugu isiksuse tüpoloogiate puhul vahel kiputakse väitma.

Seisundid


Tähelepanuseisundid: „tühi pea“ („uptime“) ja „täis pea“ („downtime“)

Erinevatest tähelepanuseisunditest on kasulik mõelda kui töövahenditest erinevate asjade tegemiseks. Sobiv tähelepanuseisund võimaldab meil hoida oma meeled avatud märkama ümbritsevate inimeste reageeringuid.

Meeleseisundid: „läbielav“ (assotsieerunud), „kõrvaltvaatav“ (dissotsieerunud)

NLP-s õpitakse märkama situatsioonile sobivaimat tähelepanu- ja meeleseisundit ning omandatakse oskused soovitud seisundi esilekutsumiseks.

Seisundite juhtimine


Üks peamisi põhjuseid, miks me ei suuda elus ettetulvatele olukordadele parimal viisil vastata, on see, et me pole selleks sobivas seisundis.

NLP-s õpitakse seisundeid märkama ja soovitud seisundeid esile kutsuma.

Ankurdamine


Ankur on mingi sisemise kogemusega ühenduses olev ja seda valla päästev stiimul. Ankrud aitavad esile kutsuda soovitud ressursika seisundi. Ankrute loomiseks ehk ankurdamiseks on mitmesuguseid erinevaid viise.

NLP-s õpitakse erinevaid ankurdamise tehnikaid ja õpitakse ligi pääsema oma sisemistele ressurssidele.

Ise kogemiseks


Ise kogemiseks :

 1. samm: Mõtle mingist hiljutisest meeldivast olukorrast. Loo sellest olukorrast pilt kujuteldavale ekraanile. Soovitav on asetada ekraan silmade kõrgusest ülespoole.
 2. samm: Keskendu sellele, milline on valitud olukorra pildi kvaliteet.
 3. Kas pilt on:
  • kirgas või ähmane?
  • värviline või mustvalge?
  • liikuv või liikumatu?
  • kui liikuv, kas liikumine pildil on kiire või aeglane
  • kaugel või lähedal?
  • raamiga ümbritsetud või ilma raamita?
  • kas näed iseennast pildil või mitte?
 4. samm: Nüüd hakka ükshaaval pildi omadusi enda jaoks meeldivamaks muutma. Näiteks, kui pilt on ähmane, keera mõttes teravustamisnuppu ja muuda pilt selgemaks – kirkamaks. Seejärel keera valgustatus tagasi selliseks nagu see oli. Nüüd muuda pilt näiteks must- valgest värviliseks ning uuesti tagasi. Võta ükshaaval läbi kõik eelmises punktis loetletud pildi omadused.
 5. samm: Sel viisil pildi kvaliteedi ja omadustega „mängides“ suudad määratleda, millised pildi omadused mõjutavad sinu kogemust olukorrast. Vali välja 2-3 omadust, mille muutmine muudab sinu pildiga seonduvat enesetunnet veelgi paremaks (näiteks lõõgastunumaks, rahulikumaks, lõbusamaks jne).
 6. samm: Talleta mällu uute omadustega pilt, mille mõju sulle on veelgi positiivsem.

NLP meetodite abil saad kiiresti muuta kogemuse mistahes omadusi ja seeläbi kogemuse mõju endale.

Neli pimedat meest uurisid elevanti. Esimene pime mees võttis elevandi jalast kinni ja ütles: "Elevant – see on nagu puutüvi." Teine pime mees võttis kinni elevandi londist ja ütles: "Elevant on hoopis nagu suur madu." Kolmas pime mees ütles elevandi külge katsudes: "Oo, ei - elevant on nagu suur sein." Neljas pime mees haaras elevandi kõrvast ja sõnas: „Eksite mehed, elevant on nagu suur lehvik.“

Allikas: INDIA MÕISTUJUTT

Tajupositsioonid


Tajupositsioonid on situatsioonide hindamise viis erinevatest vaatenurkadest: I POSITSIOON on situatsiooni nägemine, kuulmine ja tundmine oma silmade, kõrvade ja emotsioonide läbi. II POSITSIOON on nagu astuksid teise inimese kingadesse ja koged situatsiooni just nagu temana. III POSITSIOON on võime astuda situatsioonist välja ja kogeda olukorda just nagu eemaloleva vaatlejana. IV POSITSIOON on sündmuste nägemine süsteemi perspektiivilt lähtudes. V POSITSIOON on metapositsioon kõige suhtes. NLP õpetab kasutama erinevaid tajupositsioone, et situatsioonidest täielikult aru saada, näha ning mõista täpsemalt suurt pilti ja paindlikult erinevatele olukordadele reageerida.

Rapport


RAPPORT on kahe või enama inimese vastastikuse usalduse ja mõistmise loomise ja hoidmise protsess; võime panna teine inimene reageerima. Rapport on suhte kvaliteet ja seda on võimalik luua mitmetel tasanditel, kuid igal tasandil eeldab see teisele tähelepanu pööramist ja teise inimese austamist.

Uskumused


Uskumus on mistahes põhimõte, arvamus või tõekspidamine, millest inimene juhindub (sageli alateadlikult) oma tegevuses. Uskumus võib olla piirav või kasulik, sõltuvalt sellest, millist mõju see inimese tegevusele avaldab. Keset linnaväljakut seisab elevant. Hämmastunud möödakäijad kogunevad seda eriskummalist pilti uudistama. Üks kohalerutanu mõtleb endamisi: „Kus on alles suur loom, sellise loomaga toidaks ära terve linnaosa.“ Teine vaatab elevanti ja mõtiskleb: „Milline rahateenimise võimalus – kui saaksin elevandi koju viia, teda treenida ja talle igasugu trikke õpetada, võiksin hakata etendusi korraldama ja varsti oleksin pururikas.“ Kolmas aga põrnitseb elevanti altkulmu ja mõtleb endamisi: „Huvitav, mida see loom küll minust mõtleb? Äkki ma ei meeldi talle?“ NLP meetodid aitavad märgata, milliste uskumuste, „lugude“ ja eeldustega ennast „toidame“ ning kuidas see mõjutab meie igapäevast elu ja käitumist. NLP pakub hulgaliselt „tööriistu“ enese seatud alateadlikest piirangutest vabanemiseks.

Väärtused


Väärtused on inimese individuaalsed uskumused sellest, mis on tema jaoks kõige tähtsam; mis on õige, mis vale; mis on hea, mis halb. Meie VÄÄRTUSHIERARHIA määrab selle, mida tähtsaks peame ja TAUSTAOLETUSED selle, kuidas juhime oma elu. NLP pakub meetodeid oma väärtushierarhia täpsustamiseks, väärtuskriteeriumite määratlemiseks ja väärtuste tegevusse rakendamiseks.

ÄRA MÕTLE VALGELE ELEVANDILE!
NLP õpetab
mõistma keele väge ja meisterlikult keelt kasutama.

Keel


SÕNAD EI OMA TÄHENDUST, INIMESED OMAVAD TÄHENDUSI SÕNADE JAOKS. Sõnad toimivad meie teadvuses reaalsuse kaardina ning varustavad meid reaalsuse kohta käiva skeemi, mudeli või paradigmaga. Sel määral, mil sõnad on kirjeldatava territooriumiga vastavuses, annavad nad meile täpse kaardi. Sealt maalt, kus sõnad pole enam vastavuses kirjeldatava territooriumiga, annavad nad meile moonutatud kaardi, millel on välja jäetud (kustutatud) mõned tähtsad osad või millel on mõned osad liigselt üldistatud või segi aetud. NLP uurib keele mõjujõudu ja seda, kuidas keel võib muuta kogemust. NLP meetodeid rakendades leiame juurdepääsu inimeste sõnade taga olevale tegelikule tähendusele.

Metamudel


Metamudel on oma olemuselt komplekt küsimusi keele kustutamiste, moonutamiste ja üldistuste lahti harutamiseks. Metamudel täpsustab 12 erinevat lingvistilist kategooriat. Metamudeli küsimuste eesmärgiks on leida ja välja tuua puuduv informatsioon, mis suhtlemisele mõtte annab. NLP-s käsitletakse põhjalikult metamudeli 12 kategooriat ja igapäevasuhtluses hõlpsasti rakendatavat „5 sõrme“ täpsustamismudelit.

Miltoni mudel


Miltoni mudel on saadud tuntud hüpnoterapeudi Milton Ericksoni mudeldamisel. Miltoni mudeli eesmärgiks on luua "meisterlik ebaselgus". "Meisterlik ebaselgus" tähendab keelekasutust, mis kõlab kindlalt, kuid on piisavalt üldine selleks, et kutsuda esile kuulaja kogemusi sõltumata sellest, millised need kogemused on. Kuulaja lihtsalt täidab talle esitatud "tühja ruumi" oma isiklike ainulaadsete kogemustega. NLP-s õpitakse kuidas ja millistes olukordades rakendada Miltoni mudelit.

Metafoorid


Sõna “metafoor” tähendab “edasi või üle kandma”. Metafoori abil me kanname sõnumi edasi või viime üle kuulaja meeltesse. Inimene võtab metafoori raamistiku või struktuuri ja tõlgendab seda oma isiklike kogemuste raamides. Lood, metafoorid ja jutustused sisenevad otse kuulaja alateadvusesse ning sobivad selleks, et samaaegselt mõjutada mitut erinevat tasandit. „Üks otsija veetis oma tarkuseotsinguil kolm piinarikast ja kurnavat nädalat, ronides kõrgesse kaljusesse mäkke. Tipus kohtas ta tarka vana guru ja küsis: “Tark mees, kuidas võiksin ma oma elu õnnelikumaks muuta?” Tark mees vastas: “Alustuseks, kui Sa tahad järgmine kord siia üles jõuda, mine teisele poole mäge ja tule tõstukiga.” NLP-s õpitakse, kuidas oskuslikult metafoore kasutada ja nende abil soovitud muutusi käivitada.